Ընկերությունը ձևավորվել է 2004 թ-ի նոյեմբերի 5-ին:

Ներկայումս ընկերությունը ունի երկու բաժնետեր.